Det er, som altid, en stor glæde at kunne fortælle at Tulku Dakpa Rinpoche kommer til København i begyndelsen af december. I weekenden fra d. 2. til den 4. december vil Rinpoche give undervisning udfra en tekst skrevet af den første Patrul Rinpoche, kaldet ‘Instruktion i Mahayanas anskuelse der afklarer de to sandheder’. Denne tekst beskæftiger sig med at belyse forholdet mellem den relative og absolutte sandhed.

James Low skriver i sin omtale af denne tekst bl.a. følgende:

I Mahayana ses det relative som en del af det absolutte, og det absolutte som altgennemtrængende det relative. Denne tekst kan syntes meget skolastisk og der bruges også en del citater til at understrege de væsentlige punkter. Men Patrul Rinpoche understreger Nyingmapaernes generelle Dzogchen anskuelse meget klart når han skriver: ’Selvom de forvildede væseners sind er klarhed og tomhed, opdager de ikke dette. Ved at forblive i en årvågen forening af klarhed og tomhed, bliver de to sandheders uuadskillelighed realiseret.

Til trods for at de to sandheder er uadskillelige, kan vi være nødt til at basere os på den konventionelle /relative viden, som ser de to sandheder som adskilte for at opnå realisation, og det er grunden til at der skelnes imellem dem’.

Tulku Dakpa Rinpoche underviser på engelsk.

Den oversatte tekst kan findes på følgende link:

http://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/patrul-rinpoche/two-truths-view-mahayana

Der findes også en oversættelse af teksten i James Lows bog: Simply being.

 

Praktisk information:

 

Program:

Fredag d. 2/12 19-21
Lørdag d. 3/12 10-12.30 & 14.30-17
Søndag d. 4/12 10-12.30 & 14.30-17

Hvor:

Center for Visdom og Medfølelse
Tong-Nyi Nying-Je Ling
Nybrogade 26 A, 1. sal
1203  København K.

 

Dækningsbidrag (rejseudgifter, lokaleleje, etc.):

Ved forudbetaling for hele kurset (5 sessioner):   kr. 600

For enkelte sessioner: kr. 150

 

Bidraget for hele  kurset kan indbetales til:

Dzogchen Urgyen Ling

Danske Bank reg.nr.: 1551 konto nr.: 3206268646

Yderligere information:

Dzogchen Urgyen LIng Tlf. 86384433 eller 29806081

Email: urgyenling@mail.dk